บริการจัดทำบัญชีและภาษี

อย่างมีประสิทธิภาพ

ตั้งแต่การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการยื่นภาษีรายเดือนและรายปี

คำแนะนำ              ในการทำธุรกิจ

บริการทำบัญชีของบริษัทฯเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและข้อบังคับต่างๆของกรมสรรพากร

ที่จัดทำโดยผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและภาษีโดยตรง

ความสามารถ              ในการทำธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงานมากว่าสิบปี

ดังนั้นเมื่อทำบัญชีกับทางเราอย่างต่อเนื่องและให้ความร่วมมือกับเราอย่างเต็มที่ จะช่วยลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการทำบัญชีอย่างไม่ถูกต้อง

ปลอดภัย

ข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย, backup ข้อมูลอัตโนมัติ

ครบวงจร

บริการรับทำบัญชีครบวงจร พร้อมให้บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ 

ตรงเวลา

ช่วยให้การจัดทำรายงานบัญชีต่างๆ และการยื่นภาษีเป็นไปภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

บริษัท เอ็มที เอซีซี จำกัดดำเนินกิจการด้วยความมั่นใจว่าสามารถจัดทำบัญชี วางแผนภาษี และให้คำปรึกษาทางด้านการบัญชีและภาษีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความถูกต้องมีมาตรฐานตามหลักการบัญชี

” บริการจริงใจ เป็นกันเอง มีคุณภาพ “

บทบาทหน้าที่ของบริษัทฯต่อลูกค้า โดยรวมคือการให้บริการทำบัญชีรายเดือนและรายปีตามแต่ตกลง

ซึ่งขั้นตอนในการปฏิบัติงานจะเริ่มตั้งแต่รับเอกสารมาจากลูกค้า จัดหมวดหมู่ แยกประเภทเอกสาร และบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน โดยบริษัทฯจะมีการให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางปฏิบัติรวมทั้งวางแผนการจัดทำบัญชีและภาษีในช่วงระหว่างปี เพื่อให้การทำบัญชีจากทาง
บริษัทฯ และการดำเนินกิจการของลูกค้าเป็นไปในทางเดียวกัน